Book description

Book info

Author
Title
eBook formatPaperback, (torrent)En
PublisherFilozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
File size4.7 Mb
ISBN
Pages count243
Book rating0.7 (0 votes)
 rate rate rate rate rate
Dogodki, ki so enajstega septembra 2001 osupnili svet, bodo po mnenju številnih analitikov tako močno spremenili svet, kot ga ni morda še noben posamezen dogodek pred tem. Ni minilo še niti leto dni, vendar se zdi že kar samoumevno, da je varnost nekaj primarnega, nekaj kar ima prednost pred posameznikovimi svoboščinami.
Spremembe pa se nikakor niso ustavile pri tem, temveč prodirajo v vse pore vsakdanjega načina življenja. Enajsti september je tako opozoril, da način življenja, ki je posamezniku omogoča tolikšno svobodo gibanja, kakršne ljudje še niso imeli in zaradi katere je svet postal globalna vas, ni samo prostor brezskrbnega odkrivanja drugačnih kultur. Sodobni način življenja in sodobna tehnologija omogočata tudi hude zlorabe in obstaja bojazen, da bodo teroristični dogodki prizadeli večje skupine ljudi.

V zborniku s svojimi prispevki sodelujejo podiplomski študentje in študentke magistrskega študija na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Boža Grafenauer Bratož, Špela Ledinek Lozej, Barbara Šterbenc Svetina, Danijela Krajnc, Maja Kanop, Špela Pogorelec, Katerina Ferkov, Alenka Černelič Krošelj, Tanja Roženbergar Šega, Marjetka Balkovec Debevec, Uršula Lipovec Čebron, Mirjam Gnezda, Anita Matkovič, Saša Mlakar, Rebeka Kranjec, Lea Kužnik, Milan Trobič, Miran Pustoslemšek, Jaka Repič, Zvezdana Koželj in Andrej Malnič.

Tags: download, božidar jezernik, ebook, pdf, besede terorja

download Božidar Jezernik Besede terorja PDF

From author

Download from partner sites