Book description

Book info

Author
Title
eBook formateBook, (torrent)En
File size3.2 Mb
ISBN9789716272710
Book rating4.15 (66 votes)
 rate rate rate rate rate
TAGALOG (very little English) Romance Novel.
Ipinakasal ni Mariel ng kapatid na si Vincent kay Adrian sa Nevada nang labag sa kanyang kalooban. Sa buong buhay moua'y noon lamang niya nakita ang lalake.
Matapos ang kasal ay pinauwi siya ni Adrian sa Pilipinas sa pamilya nito. Nakilala niya si Brad, ang stepbrother ng asawa. And she fell in love with him, sa kabila ng masamang impresyon nito sa kanya.
A forbidden kind of love.

Tags: download, martha cecilia, ebook, pdf, forbidden love (precious hearts romances, #204)

download Martha Cecilia Forbidden Love (Precious Hearts Romances, #204) PDF

Read also

Download from partner sites