Book description

Book info

Author
Title
eBook formatPaperback, (torrent)En
PublisherLyhytterapiainstituutti oy
File size7.2 Mb
ISBN
Pages count165
Book rating3.7 (1 votes)
 rate rate rate rate rate
Lyhytterapiainstituutin perustajat ja kouluttajat Ben Furman ja Tapani Ahola kehittivät 90-luvulla yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin ratkaisukeskeisen valmennusmenetelmän, jolle he antoivat nimeksi reteaming.

Reteaming on vaiheittain etenevä prosessi, jossa autetaan yksilöitä tai ryhmiä asettamaan itselleen selkeä tavoite, kasvattamaan tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavaa motivaatiota ja kytkemään keskeiset läheiset ihmiset osaksi muutosprosessia.

Reteaming on monikäyttöinen prosessi, joka soveltuu yhtä hyvin tiimien valmentamiseen ja organisaatioiden konsultointiin kuin henkilökohtaisten ongelmien ratkomiseen ja itsensä kehittämiseen.

Tämän käsikirjan myötä reteaming -menetelmä avautuu kaikille, joita kiinnostaa motivaation kasvattaminen, yhteistyön parantaminen, ongelmien ratkaiseminen ja muutosprosessien hallinta. Kirja on suunnattu ensisijaisesti valmentajille, konsulteille, esimiehille ja terapeuteille, mutta se sisältää myös seikkaperäiset ohjeet lukijalle, joka haluaa käyttää reteaming-menetelmää omatoimisesti itsensä kehittämiseen.

Tags: download, tapani ahola, ebook, pdf, onnistuminen on joukkuelaji - reteaming valmentajan käsikirja

download Tapani Ahola Onnistuminen on joukkuelaji - Reteaming valmentajan käsikirja PDF

From author

Download from partner sites