Book description

Book info

Author
Title
eBook formateBook, (torrent)En
PublisherRowohlt
File size5.2 Mb
GanreScience
ISBN9783499195709
Book rating4.57 (9694 votes)
 rate rate rate rate rate
"Bilim, dışarıdan insanların sandığı şekilde doğrudan, mantıklı bir biçimde ilerlemez. Tam tersine, bilimin ileriye (bazen de geriye) doğru olan adımları çoğunlukla kişiliklerin ve kültürel geleneklerin büyük rol oynadığı son derece insanî olaylardır." DNA'nın yapısını Francis Crick ile birlikte çözen James D. Watson, İkili Sarmal'da, yirminci yüzyıla damgasını vuran bu büyük buluşun hikâyesini anlatırken, yalnızca DNA'nın yapısını değil, bir zaaflar toplamı olarak insanın yapısını da anlatıyor.

Tags: download, james d. watson, ebook, pdf, die doppel helix

download James D. Watson Die Doppel Helix PDF

Read also

Download from partner sites