Book description

Book info

Author
Title
eBook formatPaperback, (torrent)En
PublisherPenguin Books
File size0.8 Mb
GanreFiction
ISBN9780141022468
Pages count56
Book rating4.01 (140 votes)
 rate rate rate rate rate
من ویرجینیا ولف را نمی شناختم. در این حد که شنیده بودم «چه کسی ویرجینیا ولف را کشت؟» و البته از ماجرایش هم چیزی نمی دانستم (هنوز هم دقیق نمی دانم. گویا می گویند شوهرش باعث افسردگی اش بوده و بعد خودکشی اش و از این حرف ها! چه می دانم). اما چون معروف بود گفتم بگذار چیزی ازش بخوانم تا کمی دستم بیاید که کیست.
کتاب «خیابان گردی در لندن» را به سختی تمام کرد. کتابی نبود که بتوانم دوستش داشته باشم. انگار که ولف، قلم را گذاشته روی کاغذ و هر آن چه به ذهنش رسیده نوشته. در واقع، افسار فکر و تخیل را رها کرده که هر جا دوست دارد بچرد و در پایان گاهی اگر نویسنده دلش خواست افسار را به سمت خودش بکشد و اگر نخواست هم که هیچ! «این وسط گوشت قربونی، مخاطبه.»
البته ممکن است عده ای از این روش خوششان بیاید. این همان روشی است که ما گاهی که بی کاریم و پرسه می زنیم در خیابان ها و چیز خاصی هم برای فکر کردن نداریم، از آن استفاده می کنیم. مثلن صحنه ای را می بینیم و شروع می کنیم به خیال پردازی. ما در قید و بند آن صحنه نیستیم و تعهدی به آن نداریم، پس می توانیم از آن به چیزی دیگر برسیم. مثلن از دیدن یک سرسره به لبه های تیزش فکر کنیم و از لبه های تیز به چاقو و از چاقو به آشپزخانه ی قدیمی مان و از آشپزخانه به گاز کثیف دوران دانشجویی و از گاز به خاطره های دانشجویی و از آن جا به فلان استاد که دوستش نداشتیم. حالا ما از سرسره رسیده ایم به استاد دانشگاه! کسی هم جلویمان را نمی گیرد و خودمان هم چون نه فکرهایمان جایی ثبت می شود و نه می خواهیم به نتیجه ی خاصی برسیم، احساس بدی نداریم. گاهی فقط شاید به این روند تفکر خودمان فکر کنیم و خنده مان بگیرد.
اما وقتی از همین روش قرار است در داستان گویی استفاده شود، دیگر قضیه فرق می کند! خواننده می خواهد چیزی دستش را بگیرد. به جواب یک «که چی؟»* برسد. و با این نحوه ی گفتن، بعید است به جایی برسیم!
چهار داستان اول کتاب تقریبن همگی این فضا را داشتند و اولی به نظرم قشنگ تر از سه تای دیگر بود. داستان آخر، کمی منسجم تر و زیباتر بود. هم از ایده اش خوشم آمد و هم از نحوه ی بیانش.
و در مورد ترجمه هم از این که نام یک داستان در فهرست «نشانه ی روی دیوار» آمده بود و در خود کتاب «لکه ی روی دیوار» باید گله کنم! این که کتاب کم حجم و کوچک است دلیل بر بی دقتی در ترجمه و ویرایش آن نمی شود.

*به جایش می توانید بگذارید:
«ثم ماذا» یا «so what?»

Tags: download, virginia woolf, ebook, pdf, street haunting

download Virginia Woolf Street Haunting PDF

Read also

Download from partner sites