Book description

Book info

Author
Title
eBook formateBook, (torrent)En
File size7.4 Mb
ISBN
Book rating4.32 (56 votes)
 rate rate rate rate rate
Een baggeraar van De Koninklijke BV loopt tijdens shore-leave in een oosters land een kleine jongen tegen het lijf. De verwikkelingen zijn nauwelijks samen te vatten: sabotage, de gewelddadige dood van een bemanningslid, beschuldigingen van ontvoering en erger, orgaanhandel, bordeelbezoek en talloze adembenemende avonturen tijdens een helse vlucht door de zinderende hitten van het Midden-Oosten. Intussen groeit er een onwaarschijnlijke band tussen de branieachtige baggeremployé en de kleine, angstige weesjongen, een band die hen bijeenhoudt in een steeds vijandiger omgeving. De baggeraar zelf vertelt dit verhaal tijdens zijn verblijf in een kliniek in opdracht van zijn behandelend psychiater.

Tags: download, ilja leonard pfeijffer, ebook, pdf, het grote baggerboek

download Ilja Leonard Pfeijffer Het grote baggerboek PDF

Read also

Download from partner sites