Book description

Book info

Author
Title
eBook formatHardcover, (torrent)En
PublisherBalkong
File size3 Mb
ISBN
Pages count597
Book rating5 (1 votes)
 rate rate rate rate rate
Kungliga Slottets inredningshistoria under frihetstiden har
till en del ägnats ingående studier, till en del knappast alls. Det som saknat belysning är framför allt den lösa inredningen. Här presenteras nu slottsbyggnadens fasta och lösa inredning i ett sammanhang, våning för våning, efter inledande presentationer av arkitekturteoretisk bakgrund, byggnads-organisation, hovordning och ceremoniel. Författaren, Bo Vahlne är fil. dr i konstvetenskap och har under åren 1972 1999 arbetat vid Kungl. Husgerådskammaren, sedan 1987 som dess chef. Han är förtrogen med de rika samlingarna av möbler, textilier och annat konsthantverk på alla de kungliga slotten.

Tags: download, bo vahlne, ebook, pdf, frihetstidens inredningar på stockholms slott

download Bo Vahlne Frihetstidens inredningar på Stockholms Slott  PDF

From author

Download from partner sites