Book description

Book info

Author
Title
eBook formatPaperback, (torrent)En
PublisherArbeiderspers
File size2.1 Mb
ISBN
Pages count153
Book rating3.7 (1 votes)
 rate rate rate rate rate
Als jurylid van de VSB Poezieprijs, de belangrijkste poezieprijs in het Nederlandse taalgebied, maakte de Vlaamse dichter en literatuurwetenschapper Geert Buelens de keuze voor de beste honderd gedichten uit het poëtische oogst van 2001. Aan een uitgelezen keuze aan prachtige poezie van dichters als J. Bernlef, Anneke Brassinga, J.A. Deelder, Gerrit Krol, Joke van Leeuwen en Leonard Nolens is opgenomen in deze bloemlezing. Grote namen die worden geflankeerd door jonge talenten al;s Jan Baeke, Miguel Declarcq, Ilja Leonard Pfeijffer, Albertina Soepboer en Menno Wigman. De 100 beste gedichten van 2001 geeft een prachtig overzicht van het beste wat de poezie in het voorbije jaar in Nederland en Vlaanderen heeft voortgebracht.Evenals in de afgelopen jaren komt deze uitgave tot stand in nauwe samenwerking tussen Uitgeverij De Arbeiderspers en de Stichting VSB Poezieprijs.

Tags: download, geert buelens, ebook, pdf, de 100 beste gedichten van 2001

download Geert Buelens De 100 beste gedichten van 2001 PDF

Read also

Download from partner sites