Book description

Book info

Author
Title
eBook formatPaperback, (torrent)En
File size5.8 Mb
GanreLiterature
ISBN
Book rating4.15 (628 votes)
 rate rate rate rate rate
(از ابوالحسن بوشنجی راجع به حقیقت تصوّف پرسیدند، گفت:)
امروز اسمی است و حقیقت پدید نه؛ و پیش از این حقیقت بود بی اسم.

در مورد آثار بزرگ، سخت میشه صحبت کرد. شکی نیست که یکی از بزرگ ترین آثار عرفانی ادبیات فارسی، در کنار مثنوی معنویه، با این فرق که مثنوی معنوی بیشتر جنبه ی عرفانی داره و این، بیشتر جنبه ی "تاریخ عرفان".
جدای از زبان قدرتمند و حکایات بعضاً جالب و جملات قصار عالی، مشکل بزرگ کتاب هایی امثال این کتاب (یعنی تاریخ عرفان) اینه که بیشتر حجم کتاب به مباحثی می پردازه که فایده ی عملی برای خواننده در بر نداره؛ یعنی به شرح معجزات و کراماتی که به دست عرفا رخ داده می پردازن. و خیلی کم به مباحثی مثل مراحل سلوک که عرفا طی کردن که خواننده هم میتونه طی کنه میپردازن.
در نتیجه، این کتاب امروزه بیشتر در طبقه ی ادبیات جای میگیره تا عرفان. کسی که به دنبال تزکیه و مراقبه است، تذکرة الأولیا رو نمیخونه؛ کسی که به ادبیات علاقه داره یا رشته ی تخصصیشه این کتاب رو میخونه.

Tags: download, farid ud-din attar, ebook, pdf, تذکرة الاولیا

download Farid ud-Din Attar تذکرة الاولیا PDF

Read also

Download from partner sites