Book description

Book info

Author
Title
eBook formatPaperback, (torrent)En
PublisherKüre Yayınları
File size2.1 Mb
ISBN
Pages count275
Book rating0.7 (0 votes)
 rate rate rate rate rate
2007-2010 yılları arasında ANLAYIŞ dergisinde yayımlanan söyleşilerden Cumhuriyet tarihi bağlamında ilgili dönemdeki farklı gelişmelere odaklanan 16 tanesi TÜRKİYE SÖYLEŞİLERİ 5: CUMHURİYET, MİLLİYETÇİLİK VE İSLAMCILIK başlığı altında bir araya getirildi. Eserde yer alan söyleşiler, dış politikadaki gelişmelerden Yeni-Osmanlıcılık tartışmalarına, milliyetçilik algısından ulus-devlete, Osmanlı modernleşmesinden Cumhuriyet tecrübesine, muhafazakârlıktan ‹slamcılığa, üniversitelerdeki sorunlardan demokrasi tartışmalarına, Türk solundan yerelliğe varıncaya dek pek çok konuda ufuk açıcı değerlendirmeler sunuyor.

Tags: download, ahmet davutoğlu, ebook, pdf, türkiye söyleşileri 5

download Ahmet Davutoğlu Türkiye Söyleşileri 5 PDF

Read also

Download from partner sites